Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy o hospodaření 2008-2012

5. 12. 2014

 

 

Zpráva o hospodaření  Klubu rodičů a přátel dětí a školy o.s. při ZŠ Velvary

 za školní rok 2008/2009

 

 

Během školního  roku 2008/2009 se přihlásilo ke členství 86 rodičů, z  toho však členský příspěvek uhradilo pouze 62 členů .

 

 

Příjmy občanského sdružení za  šk  rok 2008/2009

 

členské příspěvky na rok 2008/09                                     16.770,-

členské příspěvky na rok 2009/10                                          200,-

úroky z účtu vedeného u Poštovní spořitelny                         622,63

dary                                                                                      l.000,-

grant na akci „Advent“                                                      20.000,-

ozdravné pobyty „Mallorka“ a „ŠVP“                             893.400,-

................................................................................................................

příjmy celkem                                                                 931.992,63

 

 

Výdaje občanského  sdružení za šk rok 2008/2009

 

poplatky z účtu                                                                        458,-

akce „Den dětí“                                                                    1.377,-

ozdravné pobyty „Mallorka“ a „ŠVP“                             516.650,-

.................................................................................................................

výdaje celkem                                                                 518.485,-

 

 

 

stav pokladny k 31.8.2009           7.143,-

stav účtu         k 31.8.2009       406.364,63

 

celkem  prostředky                  413.507,63

 

 

 

 

Zpráva o hospodaření  Klubu rodičů a přátel dětí a školy o.s. při ZŠ Velvary

 rok 2009

 

 

 

Během 2009 se přihlásilo ke členství 143 rodičů, z  toho však členský příspěvek uhradilo 136 členů .

 

 

Příjmy občanského sdružení za   rok  2009

 

členské příspěvky na rok 2008/09   2009/2010                 48.520,-                               

úroky z účtu vedeného u Poštovní spořitelny                        692,-

dary                                                                                       l.000,-

grant na akci „Advent“                                                      20.000,-

akce                                                                               1,130.200,-

................................................................................................................

příjmy celkem                                                              1,200.412,-

 

 

Výdaje občanského  sdružení za  rok 2009

 

poplatky z účtu                                                                    1.131,-

akce                                                                              1,152.536,-

.................................................................................................................

výdaje celkem                                                             1,153.667,-

 

 

 

stav pokladny k 31.12.2009           19.295,-

stav účtu         k 31.12.2009           27.450,-

 

celkem  prostředky                        46.745,-

Zpráva o hospodaření  Klubu rodičů a přátel dětí a školy o.s. při ZŠ Velvary

za rok  školní rok 2010/2011

 

 

 

Během roku 2010/2011 bylo členy 227 rodičů, z  toho však členský příspěvek uhradilo 216 členů .

 

 

Příjmy občanského sdružení za   rok  2010/2011

 

členské příspěvky na rok 2010/2011                               49.300,-                  

úroky z účtu vedeného u Poštovní spořitelny                         73,-

dary                                                                                    9.500,-

grant na akci „Advent“                                                     19.000,-

akce                                                                                 990,449,-

příjmy z reklamy                                                                3.200,-

................................................................................................................

příjmy celkem                                                             1.071.522,-

 

 

Výdaje občanského  sdružení za  rok 2010/2011

 

režie                                                                                           22,-

akce                                                                                1.103.083,-

...................................................................................... -...........................

výdaje celkem                                                               1.103.105,-

 

 

stav hotovosti k 31.8.2011                       896,-

stav banky k 31.8.2011                       30.112,15

 

 

 

stav pokladny k 20.9.2011             12.256,-

stav banky k 20.9.2011                   30.112,15

 

celkem  prostředky                        42.368,15

 

 

 

Zpráva o hospodaření  Klubu rodičů a přátel dětí a školy o.s. při ZŠ Velvary

za rok  školní rok 2011/2012

 

 

 

k 17.9. 2012 je stav 255 členů

 

 

Příjmy občanského sdružení za   rok  2011/2012

 

členské příspěvky                                                             47.300,-                  

úroky z účtu vedeného u Poštovní spořitelny                         53,-

dary                                                                                    3.000,-

grant na akci „Advent“                                                     19.400,-

akce                                                                                 685.969,-

 

................................................................................................................

příjmy celkem                                                               755.722,-

 

 

Výdaje občanského  sdružení za  rok 2011/2012

 

poplatky z účtu                                                                      514,-

akce                                                                                746.461,-

.................................................................................................................

výdaje celkem                                                               746.975,-

 

 

 

stav pokladny k 31.8.2012             11.893,-

stav účtu         k 31.8.2012             29.225,-

 

celkem  prostředky                        41.118,-