Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápisy ze schůzí

7. 12. 2014

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy,o.s. při ZŠ Velvary

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při ZŠ Velvary

 

Místo a datum konání: v budově ZŠ Velvary, dne 18.6.2015

Přítomni: viz. prezenční listina

Přítomno celkem: 6 zástupců výboru, 12 omluveni

 

Projednávaný bod:

1) Žádost p.Lenky Křížové s pomocí a organizací akce : Vítání prvňáčků – zahradní slavnost září 2015.

Přítomni: za školu Mgr.Šárka Hrbková

za KRPDŠ p.Srbová,Pelichovská L,Pelichovská M,Vochomůrková,Jelínková

Pokladní : Pavla Francová

 

Od přítomných členů byla přislíbena pomoc s organizací a hlavně s napečením sladkostí na zahradní slavnost Vítání prvňáčků. Pomoc přislíbili i ostatní zástupci po e-mailových zprávách.

 

Další připomínky a návrhy :

Nechat vyrobit reklamní baner KRPDŠ s logem školy.

Podat inzerát do Velvarského zpravodaje na členství v KRPDŠ.

Umístit vyúčtování za uplynulé období na webové stránky KRPDŠ po uzávěrce.

Návrh na další schůzku na konec září 2015.

 

Děkuji všem členům, kteří byli přítomni i nepřítomni na schůzi a pomohou se slavností.

Děkuji p.učitelce Mgr.Šárce Hrbkové, že nám umožnila jednání v klubu i přes velmi krátký časový termín.

 

Zapsala a ověřila: Lenka Křížová

18.6.2015 předseda KRPDŠ

 

 

 

 

Místo a datum konání : v budově ZŠ Velvary, dne 4.12.2014

Přítomni : 14 členů,4 omluveni, viz. prezenční listina

Učitelé: Mgr. Šárka Hrbková, Markéta Witton a Mgr. Katka Mazochová

 

Projednávané body:

 1. KRPDŠ na úvod přivítalo nové členy za 1.A p.Janu Žičařovou za 1.B p.Janu Malovanou, za 2.A p.Petru Humlovou a za 2.B p.Irenu Podivínskou.

 

 1. Byli zhodnoceny velmi kladně akce „Vítání prvňáčků, Maraton a Advent 2014“, všechny akce byli prezentovány v Kladenském deníku. Byl zakoupen stánek pro akce KRPDŠ a školy. Všem členům bylo poděkováno za pomoc s napečením sladkostí do stánku na první školní den a organizací.

 

 1.  Hospodář p.Pavla Francová informovala o stavu pokladny a doložila žádosti od jednotlivých tříd , družiny a třídy předškolák. KRPDŠ žádá třídní učitele o pomoc s výběrem členských příspěvků (ještě spousta členů nezaplatila).
 2. Skoro všechny žádosti byli odsouhlaseny, souhrn žádostí odsouhlasených i neodsouhlasených bude v záložce: plánu pro školní rok 2014-2015 na nově vytvořených stránkách KRPDŠ.

Hlasovalo: 14 členů, 0 proti, 0 se zdržel

 1. Na základě požadavků nejen výboru, ale i široké členské základny se vytvoří nové stránky KRPDŠ s aktualizací zápisů ze schůzí, zpráv o hospodaření a prezentací akcí.

 

 •  

 

Další schůzka se plánuje na únor 2015 za účasti ředitele ZŠ Velvary

 

 

 

Zápis zapsala a ověřila : …………..                        Lenka Křížová

                                                                          předseda výboru Klubu

 

 

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy,o.s. při ZŠ Velvary

 

Místo a datum konání: v budově ZŠ Velvary, dne 20. 3. 2014

Přítomni: 12 členů, 6 omluveno, viz prezenční listina

Učitelé: Mgr. Šárka Hrbková a Markéta Witton

 

Projednávané body:

 1. KRPDŠ přijala žádosti a odsouhlasila. Jednalo se o žádosti tříd, které byli odloženy z ledna 2014. Hlasování: pro12 členů, 6 nezúčastněno, proti 0, a zdržel 0
 2. Paní Francová informovala o financích KRPDŠ. Stav pokladny se zlepšil a žádosti se mohou odsouhlasit.
 3. Příprava KRPDŠ na akci: Vítání prvňáků. Prosba předsedy na členy KRPDŠ s pomocí o napečení sladkostí do stánku na první školní den.
 4. Návrh na zakoupení vlastního stánku na pořádání akcí.(v minulosti jsme si zapůjčovali)

Hlasování: pro 12 členů, 6 nezúčastněno, proti 0 a zdržel 0

 1. KRPDŠ požádá pana Koláře o zapůjčení skákacího hradu na akci Vítání prvňáčků

 

 

 

Závěrem: Další schůzka se plánuje na říjen 2014

 

 

Zápis zapsala a ověřila :                                         Lenka Křížová

                                                                          předseda výboru

 

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy,o.s. při ZŠ Velvary

 

Místo a datum konání: v budově ZŠ Velvary, dne 30. 1. 2014

Přítomni : viz. Přiložená prezentační listina,

Učitelé: Mgr. Šárka Hrbková a Markéta Witton

 

Projednávané body:

 1. KRPDŠ přijala žádosti od jednotlivých tříd a seznámila se z jejich požadavky. Všechny žádosti se odkládají na další schůzi z důvodů nezaplacených příspěvků od jednotlivých tříd.
 2. Hospodář p. Pavla Francová informovala o finanční situaci a o množství nezaplacených příspěvků.

KRPDŠ schválila rozdělení finančních darů od obcí. Celkově nám obce přispěli částkou 15 000Kč.KRPDŠ schválilo zakoupit z této částky navržené věci: dva kusy sněžnic pro lyžařské výcvik, dva kusy strojků Big Shot pro družinu a ZŠ a dva kusy tanečních podložek. Hlasování: pro. 10 členů, 8 nezúčastněno, proti 0 a zdržel 0

 1. KRPDŠ žádá všechny třídní učitelky, aby oslovili rodiče o zaplacení příspěvků, aby KRPDŠ mohlo chválit jednotlivé žádosti o příspěvky.
 2. KRPDŠ provedlo vyúčtování grantu Advent 2013 a požádalo o nový grant 2014.
 3. Zástupcem za 7. B byla zvolena Lenka Pelichovská.

Hlasování: pro. 10 členů, 8 nezúčastněno, proti 0 a zdržel 0

 

 1. KRPDŠ žádá p. učitelky prvních ročníků, aby provedly ve třídách volby zástupců.

 

Závěrem: Další schůzka se plánuje na 20. 3. 2014

 

 

 

Zápis zapsala a ověřila:                                           Lenka Křížová

                                                                          předseda

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy,o.s. při ZŠ Velvary

 

Místo a datum konání : v budově ZŠ Velvary, dne 14.3.2013

Přítomni : 15 členů, 3 omluveni. viz. přiložená prezentační listina

Za ZŠ : Mgr. Petr Došek, Mgr. Šárka Hrbková a Mgr. Miluše Červenková

 

Projednávané body :

 1. KRPDŠ provedla vyúčtování grantu Advent 2012 a požádala o grant nový na Avent    2013. Požádali jsme o částku 48 000,-Kč. Důvodem velkého navýšení bylo zvětšení celkových nákladů.
 2. Pokladník p.Pavla Francová seznámila členy s hospodařením Klubu  a ohlásila   k dnešnímu dni stav pokladny 51.tisíc. Všem zástupcům jednotlivých tříd rozeslala seznamy o nezaplacených příspěvcích od jednotlivých členů KRPDŠ a požádala je o seznámení s neplatiči na nadcházející třídní schůzce.
 3. Seznámení členů KRPDŠ s rozesláním žádostí o finanční podporu pro Klub na obecní  úřady Uhy, Černuc, Hospozín, Chržín, Sazená a Loucká.
 4. Výbor klubu schválil podpořit školy v přírodě pro třídy 2.A,3.A,3.B,4.B,5.B,7.A,7.B, 8.A,8.B,9.A, částkou 1000,-Kč na každou třídu. Hlasování: pro 15 členů, proti 0 a zdržel 0
 5. Výbor odsouhlasil příspěvek pro školní družinu na opravu herních prvků na hřišti družiny částkou 2000,-Kč. Hlasování: pro 15 členů, proti 0 a zdržel 0
 6. Žádost organizátorů ozdravného pobytu na Krétu a každoroční přefinancování přes KRPDŠ. Hlasování: pro 15 členů, proti 0 a zdržel 0
 7. Žádost pana ředitele o přefinancování vodáckého kurzu přes KRPDŠ Hlasování: pro 15 členů, proti 0 a zdržel 0
 8. Výbor zamítl pořádání Dne dětí, protože agentura Človíček  již Den dětí dostatečně org. Hlasování: pro 15 členů, proti 0 a zdržel 0

 

Závěrem:

KRPDŠ děkuje paní Pavle Francové za perfektní vedení celkového účetnictví.

Pan ředitel Mgr.Petr Došek poděkoval celému klubu KRPDŠ za spolupráci se školou.

 

Zápis zapsala a ověřila : …………..                        Lenka Křížová

                                                                          předseda výboru Klubu

 

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při  ZŠ Velvary

 

Místo a datum konání: v budově ZŠ Velvary, dne 2.5.2013

Přítomni: viz. přiložená prezenční listina

Přítomno celkem: 10 zástupců výboru, 8 omluveno

 

Projednávané body:

 

 

 

 1. Projednány žádosti o podporu:
  1. Žádost o příspěvek na vícedenní pobyt v přírodě pro třídu 6.A  ve výši

1000 Kč (p.uč.Mgr.K.Mazochová).

Schváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel

 1. Žádost o příspěvek na vícedenní pobyt v přírodě pro třídu 8.A 1000 Kč (p.uč.Mgr.D.Hubáčková).

Schváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel

 1. Žádost o příspěvek na Velký evropský fotbalový turnaj mládeže do Francie: 1000 Kč (p.uč.Mgr.D. Hubáčková). Schváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel
 2. Žádost o příspěvek na školu v přírodě pro třídu 6.B 1000 Kč (p.uč.Markéta Witton).

Schváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel

 1. Žádost o příspěvek na školu v přírodě pro třídu 5.A - 1000 Kč (p.uč.Mgr.Š.Hrbková)

Schváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel

 1. Žádost o příspěvek na sadu pohárů pro Velvarský Maraton konaný v září-říjen 2013 (p.uč.Mgr.Š.Hrbková) - 1000 Kč

Schváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel.

 

Zapsala a ověřila:                                                                  Lenka Křížová

                                                                                              předseda KRPDŠ

Dne: 2.5.2013

 

 

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při  ZŠ Velvary

 

Místo a datum konání: v budově ZŠ Velvary, dne 12.6.2012

Přítomni: viz.      Přiložená prezenční listina

                        Přítomno celkem: 10 zástupců výboru, 8 omluveno

 

Projednávané body:

 1. Volba nového předsedy KRPDŠ – navržena paní Lenka Křížová. Schváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel
 2. Volba nové zástupce třídy 7.A – navržena Edita Sedláčková. Schváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel
 3. Projednány žádosti o podporu:
  1.  Žádost o příspěvek na výlet tříd 6.A a 8.B ve výši Kč 2000,-- (pí.uč.Dvořáková, pí.uč.Tlustá). Schváleno Kč 1000,--, 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel
  2. Žádost o fin. příspěvek pro družinu na výtvarné potřeby ve výši Kč 2000,-- (pí.uč.Ježková). Neschváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel
  3. Žádost o fin. příspěvek na knihy ve výši Kč 2000,-- a lyžařský kurz ve výši Kč 1000,-- (pí.uč. Hubáčková). Neschváleno: 10 členů pro, 0 proti, 0 zdržel
 4. KRPDŠ bude organizovat  „Vítání prvňáčků“ dne 3.9.2012. K pečení se přihlásili tito členové: Martina Krejcárková, Edita Sedláčková, Markéta Witton, Lenka Křížová, Romana Podhrázská, Linda Křečková, Štěpánka Jelínková. Za organizaci je zodpovědná Lenka Křížová a Markéta Witton.
 5. Příspěvek KRPDŠ na maraton ve formě věcného daru. Martina Krejcárková dodá LEGO, Markéta Witton dodá dort.

 

Zapsala a ověřila:                                              Martina Krejcárková

Dne: 30.6.2012                                 

 

 

 

 

 

 

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy, o.s. při  ZŠ Velvary

 

Místo a datum konání: v budově ZŠ Velvary, dne 20.9.2012

Přítomni: viz.  přiložená prezenční listina

Přítomno celkem: 15 zástupců výboru, 3 omluveni

 

Projednávané body:

 1. Prezentace a přivítání dvou nových zástupců tříd:

a) 1.A paní Michala Valentová a za 1.B.paní Marie Rudolfová

b) Doporučení třídám 6.B a 9.B, zvolit nové členy do výboru KRPDŠ.

 1. Diskuze o větší propagaci v jednotlivých třídách a o získání nových členů do KRPDŠ.
 2. Projednány žádosti:

 

 1. Žádost o finanční příspěvek pro družinu na výtvarné potřeby ve výši 2000,-Kč (pí.uč.Ježková). Schváleno: 15 členů pro, 0 proti, 0 zdržel.

 

 1. Žádost pana ředitele, aby KRPDŠ bylo organizátorem plavání (platby přes KRPDŠ) Schváleno: 15 členů pro, 0 proti, 0 zdrže

 

 

 1. KRPDŠ  organizovalo : Vítání prvňáčků  dne 3.9.2012.

Všem zúčastněným se poděkovalo za napečené dobroty, akce proběhla mediálně i v Kladenském deníku.

 

 1. Elektronická prezentace akce „Velvarský Maraton“:  hodnocena velmi kladně,

Mgr. Šárka Hrbková informovala o sponzorském daru a o jeho následném využití v akci: Maraton.

Hlasování o konkrétním využití sponzorského daru : (občerstvení gulášem)

Schváleno:15 členů pro,0 proti, 0 zdržel.

 

 

Zapsala a ověřila:                                                                  Lenka Křížová

 21.9.2012                                                                             předseda KRPDŠ

                                  

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář