Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze 8.12.2015

2. 1. 2016

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy,o.s. při ZŠ Velvary

Místo a datum konání : v budově ZŠ Velvary, dne 8.12.2015

Přítomni : 11 členů výboru, hospodář   -             

   5 členů výboru omluveno

Učitelé: Mgr. Šárka Hrbková  a Mgr.Blanka Dragounová zástupce za ZŠ

Hospodář : Pavla Francová                                       předseda : Lenka Křížová

Projednávané body :

 1. KRPDŠ na úvod přivítalo nové členy za přípravnou třídu Martinu Krahulíkovou, za 1.B p.Moniku Maříkovou a za 3.A  pí. Markantovou           .
 2. Návrh  členky výboru pí.Markantové na příspěvek na exkurzi tříd 3.A a 3.B Šestajovice  500,-Kč   schváleno 10, 1 se zdržel, 0 proti
 3. Návrh-žádost pí.uč. Čížkové  na příspěvek na doplnění pomůcek kabinetu TV pro I.stupeň  4000,Kč : schváleno 10, 1 se zdržel, 0 proti
 4. Žádost pí uč. Dvořákové - příspěvek na Preventivní programy- drogy,kouření, šikana   příspěvek 1000,-Kč na třídu , bude spoluúčast tříd do 50%- cena programu cca 2000,-Kč na třídu :

schváleno 11,se zdržel,0 proti.

 1. Žádost o příspěvky na : Týden za školou   1000,-Kč pro třídy, které splnily podmínku  více jak 50% členství v KRPDŠ : schváleno 10, 0 se zdržel, 0 proti
 2. Žádost o příspěvek na Olympiádu I.stupně   1000,-Kč : schváleno 11, 0 se zdržel, 0 proti
 3. Žádost . p.uč Hrbkové o příspěvek na lyžařský výcvik  1000,-Kč : schváleno 11, 0 se zdržel, 0 proti
 4.  Žádost o příspěvek na poháry na Maraton   1000,-Kč : schváleno 11, 0 zdržel, 0 proti
 5. Schválena darovací smlouva na Maratonský strom   : schváleno 11, 0 zdržel, 0 proti
 6. Návrh členky výboru pí. Vochomůrkové - příspěvek 2000,-Kč pro družinu na doplnění  pomůcek schváleno 11, 0 zdržel, 0 proti
 7. Odsouhlasení  smlouvy o pořádání školy v přírodě   pro I. Stupeň : schváleno 11, 0 zdržel, 0 proti
 8. Odsouhlasení smlouvy o pořádání jazykového pobytu Anglie :  schváleno 11, 0 zdržel, 0 proti
 9.  Zpráva o vyúčtování grantů za rok 2015, zpráva o stavu pokladny.
 10.  Návrh nových Stanov Klubu – úprava dle NOZ, změna názvu,  úprava  podmínek členství.  Schváleno 11, 0 proti, 0 zdržel
 11. Diskuse o návrhu nového předsedy výboru.
 12. Projednána nutnost doplnění členů výboru ve třídách . Třídy 1.A, 2.A.3.B  v současné době jsou bez zástupce, takže počet členů výboru je  16
 13. Řešení přístupu třídních učitelů pří vybírání členských příspěvků- nově doplněno do Stanov.
 14. Diskuse
 15. Souhrn žádostí bude v záložce: plánu pro školní rok 2015-2016 na stránkách KRPDŠ.

 

Závěrem :

Další schůzka  :  březen 2016 za účasti vedení  ZŠ Velvary.                                                                                        

Zápis ověřila : Pavla Francová

zapsala:  Linda Křečková