Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze 3.11.2016

6. 11. 2016

Zápis z členské schůze Klubu rodičů a přátel dětí a školy, z.s. při  ZŠ Velvary

 

Místo a datum konání: v budově ZŠ Velvary, dne 3.11.2016

Přítomni: viz.      Prezenční listina

Přítomni za školu :ředitel školy Petr Došek,Šárka Hrbková, Šárka Šebková      a Markéta Witton 

Přítomno celkem: 10 zástupců výboru, 7 omluveno, 2 zástupci nezvoleni

                                                   

 

Projednávané body:

1 / Přivítání nových zástupců tříd do KRPDŠ

2 / Projednávané a schválené žádosti na rok 2016-2017, tabulka příloha

     Schváleno : 10 členů pro,0 proti, 0 se zdržel

3 / Volba nového předsedy KRPDŠ paní Lucie Potluková, která zahájí   .    činnost předsedy od 1.12.2016.

     Schváleno : 10 členů pro,0 proti, 0 se zdržel

4 / Projev ředitele školy a volná diskuse nad připravovanými akcemi,      .     např.Advent 2016

5/ Závěrem : Dodatečné žádosti o příspěvky se vyřídí, jakmile si třídní  učitelé zažádají KRPDŠ prostřednictvím   p.Francové. Příspěvek na třídu na Týden za školou je 1000,- za předpokladu nadpoloviční většiny členů ve třídě.

Příští schůze : březen 2017

 

Zapsala : Lenka Křížová                                             

 

Ověřila : Pavla Francová

 

Dne: 3.11.2016