Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výkaz 2015

25. 3. 2016
Výkaz o majetku a závazcích za rok 2015
               
               
Majetek   K 31.12.2014 K 31.12.2015  
               
Dlouhodobý nehmotny majetek 0   0    
Drobný DNM   0   0    
Dlouhodobý hmotný majetek 0   0    
Drobný DHM   33000   33000    
Hmotný majetek   0   0    
Zásoby     0   0    
Pohledávky   0   0    
Peníze a ceniny   38470   37934    
Běžný účet   54435   69796    
Termínovaný vklad   0   0    
Zásoby     0   0    
Majetkové cenné papíry a vkl 0   0    
Ostatní finanční majetek 0   0    
Součet majetku   125905   140730    
               
               
Závazky            
Rezervy     0   0    
Závazky     0   0    
Úvěry     0   0    
Časové rozlišení   0   0    
Součet závazků   0   0    
               
               
Rozdíl     125905   140730    
               
               
Hospodářský výsledek   zisk 17.186,-    
               
Vlastní jmění       140730    
               
               
Velvary  1.3.2016            
               
Klub rodičů a přátel dětí a školy z.s. předseda spolku    
Školní 269, Velvary     Lenka Křížová    
IČ 26581761     hospodář      
        Pavla Francová