Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výkaz 2 2015

25. 3. 2016
Výkaz o příjmech a výdajích za rok 2015
         
         
Příjmy celkem     Výdaje celkem
  1.067.517,-     1.050.331,-
Příjmy z hlavní činnosti   Výdaje z hlavní činnosti
  1.067.517,-     1.050.331,-
Příjmy a výdaje, které nejsou předmětem daně z příjmů
         
Příjmy     Výdaje  
dary 9.360,-   akce 1.047.268,-
úroky 6,-   režie 1.149,-
akce 959.851,-   dar 1.914,-
grant 26.900,-      
         
         
         
         
Příjmy a výdaje, které jsou od daně z příjmů osvobozené
Příjmy     Výdaje  
členské přísp. 48.400,-      
         
         
Příjmy ke zdanění   Daňové výdaje
ostatní        
reklama 23.000,-      
         
průběžné položky 426.000,-     426.000,-
         
Základ daně       17.186,-
         
         
Lenka Křížová     Pavla Francová
předseda spolku     hospodář spolku
Velvary 15.2.2016