Jdi na obsah Jdi na menu
 


výkaz 2 2014

19. 8. 2015
Výkaz o majetku a závazcích za rok 2014
               
               
Majetek   k 31.12.2013 k 31.12.2014  
               
Dlouhodobý nehmotny majetek 0   0    
Drobný DNM   0   0    
Dlouhodobý hmotný majetek 0   0    
Drobný DHM   33000   33000    
Hmotný majetek   0   0    
Zásoby     0   0    
Pohledávky   0   0    
Peníze a ceniny   32221   38470    
Běžný účet   44892   54435    
Termínovaný vklad   0   0    
Zásoby     0   0    
Majetkové cenné papíry a vkl 0   0    
Ostatní finanční majetek 0   0    
Součet majetku   110113   125905    
               
               
Závazky            
Rezervy     0   0    
Závazky     0   0    
Úvěry     0   0    
Časové rozlišení   0   0    
Součet závazků   0   0    
               
               
Rozdíl     110113   125905    
               
               
Hospodářský výsledek   zisk 15792    
               
Vlastní jmění       125905    
               
               
Velvary  11.3.2015            
               
Klub rodičů a přátel dětí a školy o.s. předseda sdružení    
Školní 269, Velvary     Lenka Křížová    
IČ 26581761     hospodář      
        Pavla Francová